Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altı aydan üç aya indirilirken, 3 bin 500 liranın altındaki telefonlar için 12 ay olarak uygulanacak.  Taksit uygulaması bilgisayar alımında 12 ayı, tablet alımında 6 ayı aşamayacak. Öte yandan yönetmeliğe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, söz konusu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olduğuna dair yeni bir fıkra eklendi.