Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan düzenlemelerde şu ifadelere yer verildi:
“Bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, ilimizde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince istisnai durumlar belirlenmek suretiyle ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını kısıtlayan 12.05.2020 tarih ve 8715 sayılı Valiliğimiz Genel Emrine istinaden 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımız alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, 18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyannamesi, 2020/Nisan dönemi katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve 2020/Nisan dönemi aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27.05.2020, 28.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle ve sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutabilmek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumların da 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 2- Açık olacak işyerleri, işletme ve kurumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamına dahil edilmesi gereğinin ortaya çıkması üzerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince yayımlanan 13.05.2020 tarih ve 8798 Sayılı Valilik Genel Emrine istinaden, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilmeleri için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve ödeme dönemi olduğundan, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızla, sebze ve meyve arzında sorun yaşanmaması için market, manav ve bakkalların açık olacağı hususu dahil edilmiş olduğundan bu kapsamda, 18.05.2020 Pazartesi günü ve 19.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin de açık olmaları için, 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı Kararımızın 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne alınmalarına, Ayrıca, 17.05.2020 Pazar günü, saat 18.00’dan itibaren market, manav, bakkal ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları için 12.05.2020 tarih ve 2020/44 sayılı kararımızın 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”