Üç konfederasyonunun talepleri şöyle sıralandı:
¥ Açıklanan ilk pakette üç ay süre ile uygulanmasına karar verilen Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla salgının olumsuz etkilerinin süreceği öngörülen yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hâle getirilerek 2020 yıl sonuna kadar imkân verilmeli.
¥ Kanun’da yer alan sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın, sadece çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılarak tüm çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanması sağlanmalı.
¥ Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile uygulama özendirilmeli.
¥ İşveren tarafından Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanmalı.
¥ Böyle zor bir dönemde istihdamını azaltmayıp koruyan ve toplu iş sözleşmesinin olduğu işletmeler normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmeli.