Bu kapsamda Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğünce akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesine yönelik düzenlenen ihaleyi AsisCT kazandı. Akıllı şehir teknolojileri için yurt içinde ve dışında çözümler üreten AsisCT, bir yıl yerli ve yabancı danışmanlarıyla birlikte 50’den fazla teknik rapor ve eğitim dokümanı hazırlayacak ve yerel yönetimlere akıllı şehir olmaları yönünde birebir rehberlik edecek. Projenin en önemli çıktılarından biri 81 şehrin tamamında mahallî yönetimlerin önünde akıllı şehirler konusunda ortak bir yol haritası konulması olacak ve mahallî yönetimler bu konuda artık aynı dili konuşacak. Şartnamelerde yerli üreticilerin önü açılacak, dışa bağımlılık azaltılacak.
Akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli akıllı şehir uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak teknik şartnamelere uygun gerçekleştirecek.

FİNANS VE TİCARETTE TEKNOLOJİK GELİŞİM DESTEKLECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejileri doğrultusunda ‘yapay zekâ, mobilite, akıllı yaşam ve sağlık, 5G, sanayinin dijital dönüşümü ve finans ve teknoloji’ alanlarında yol haritaları hazırlanıyor. Bu alanlar arasında ‘Finans ve ticarette dijital dönüşüm yol haritası’ için çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar doğrultusunda bir anket hazırlanarak sektörün de katkı sunması sağlanacak. Bu yolla sektörlere yönelik tespitler, yine sektörlerin ürün ve hizmet portföyü gibi verilere ulaşılması planlanıyor. Ticari ve finansal sistemlerin teknolojik gelişimi desteklenecek. Osman Çobanoğlu ANKARA