Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın risk odaklı proaktif gözetim ve denetimi esas alan yaklaşımla ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını vurguladı. Kurumun faaliyete geçmesinin 20’nci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulunan Akben, BDDK’nın kuruluşunun hemen akabinde yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonrasında sektörün yeniden problemli hâle gelmesini önleyecek, mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin koruyacak ve uluslararası standartlarda güçlü bir bankacılık sektörünün teminini sağlayacak yasal düzenlemelerin güçlendirildiğini, denetim anlayışı ve kalitesinin geliştirildiğini hatırlattı. Akben “2008'de küresel finansal kriz sırasında, 2020'de ise tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan yenilikçi makro ve mikro ihtiyati tedbirler ile finansal ve reel kesimin rahatlatılması amaçlanmıştır. Kurumumuzun yakın iş birliği ve özverili çalışmaları sonucunda büyümeye katkı sağlayan, krizleri önleyen bir bankacılık sektörüne ulaşılmıştır. Türk bankacılık sektörü ve genel olarak finans sektörü, global çalkantıların yaşandığı bu süreci basiretli bir şekilde yönetmeyi başarmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Yeni dengelerin oluşturulduğu bu dönemde Türkiye'nin, birçok ülkeye göre çok büyük avantajlarının bulunduğunu vurgulayan Akben, şöyle konuştu: İstanbul Finans Merkezinin tam teşekküllü bir şekilde faaliyete geçmesi gibi kurumsal ilerlemelerin, önümüzdeki dönemde çevresel riskler başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak birçok alanda bankacık otoritesinin gündeminde daha çok yer alacağı açıktır.

Aktif büyüklük 5,4 trilyon TL’ye ulaştı
Açıklamada, BDDK'nın kurulması ve faaliyete geçmesinin ardından Bankacılık Veri Transfer Sistemi’nin devreye alındığı Aralık 2002 itibarıyla 124 bin personel ve 6.203 şube sayısıyla yaklaşık 213 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip olan Türk bankacılık sektörünün, Haziran 2020 itibarıyla 54 banka bünyesinde 203 bin 658 personel, 11 bin 322 şube ve 5,4 trilyon TL aktif büyüklüğü ile faaliyet gösterdiği bildirildi. Bu sürede sektörün aktif büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 59,2'den yüzde 110'a yükseldi. Aralık 2002’de 49 milyar TL kredi kullandırmakta olan bankacılık sektörü, Haziran 2020 itibarıyla 3 trilyon 258 milyar TL'ye ulaştı.