Osman Çobanoğlu ANKARA

2018’de başlanan e-Eksiltme uygulamasıyla birlikte temmuz ayı başına kadar 15 bin ihalede satın alma maliyetlerinde 650 milyon liraya yakın tasarruf yapıldı. Bu tasarruf miktarının son günlerde 700 milyon lirayı bulduğu öğrenildi. Kamu İhale Kurumunun uygulamayı geliştirme ve ilgili kurumlarla işbirliğine gitme çalışmaları sürerken e-Eksiltme’nin daha da yaygınlaştırılarak etkinliğinin artırılması için önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. 2019’da bütün ihalelerin yaklaşık yüzde 10’unda elektronik eksiltme uygulaması kullanılmıştı. e-Eksiltme’nin ihalelerde rekabeti olumlu yönde etkileyerek, kamu alımlarının daha ekonomik gerçekleştirilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. 2019’da, 1.125 ihalede ve 9.194 kısımda elektronik eksiltme uygulanmıştı.