Bu amaçla, spor sektöründe mesleki yeterlilikler ve alt meslek tanımları belirlenecek. Sporun birincil iş kolu rolü güçlendirilecek. Ayrıca antrenörlüğe de ilişkin eğitimler, mevzuat, sınav ve değerlendirme süreçleri yeniden düzenlenecek ve antrenörlüğün niteliği artırılacak. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, “Spor, hizmet sektörünün önemli bir faaliyet alanı hâline geldi. Bir iş kolu olması ve meslek olarak tanımlanması yerinde bir hedef. Bu adım, gençlerimizin spora yönlendirilmesinin yanında işsizlikle mücadeleye katkı verecektir" dedi.