Motorlu araçların çevreye verdiği zararın azaltılması, bisiklet ve scooter kullanımının yaygınlaşması için yeni kararlar alındı. Kanunla bisiklet ve e-scooter kullanımının kolaylaştırılmasına dair adımlar atıldı. Yeni kanunla, kara yollarında bisiklet yol ve şeritlerinde sadece 15 yaşını bitirmiş olanların bisiklet ve e-scooter kullanabileceği kararı alındı. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Çevre Ajansı'nın kurulması ve e-scooter ile bisiklet kullanımına ilişkin çerçevenin de çizildiği kanunda şu kararlar dikkat çekti:
Kanunla, şehir içinde motorlu taşıt kullanımını azaltma hedefiyle hareket edilmesi için elektrikli scooter’ların teşvik edilmesine yönelik kararlar da alındı. Buna göre elektrikli scooter’dan alınacak işgal bedeli, en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyelerce bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak. İşte kararlar:
¥ Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.
¥ Otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında elektrikli scooter kullanılamayacak.
¥ Hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen, ayakta kullanılan taşıtlar 'scooter' olarak tanımlanacak.
¥ Karayolları Genel Müdürlüğü, master planı ile uyumlu olarak trafik güvenliğinin sağlandığı, şartları uygun yolların kenarlarına bisiklet yoluyla gürültü bariyeri yapacak.
¥ Güvenliğin sağlandığı yerlerde banketler bisiklet şeridi olarak işaretlenerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hâle getirilecek.
¥ Kara yollarındaki bisiklet şeritlerinde sadece 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.
¥ Sağa-sola dönüşlerde bisiklet yolundaki bisiklet ve e-scooter kullananların geçiş önceliği olacak.
¥ Ayrı bisiklet yolu varsa, taşıt yolunda bisiklet ya da e-scooter kullanılamayacak, motorlu bisikletler bisiklet yolunda kullanılamayacak.
¥ E-scooter’lar, otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.
¥ Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.
¥ Belediyeler bisiklet ve e-scooter için yol yapmak zorunda olacak.

VAKIF MALLARINDA KİRA ARTIŞI YOK
Covid-19 salgını sebebiyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan, onarım ve restorasyon karşılığı uzun süreli kiralananlar dışında kalanların kira dönemi kısmen veya tamamen 2021 yılını kapsayan sözleşmelerde bu dönem için kira artışı yapılmayacak. TOBB'a levha aidat ve borç asıllarına ilişkin alacaklara dair icra ve iflas takipleri 31 Aralık 2021'e kadar durdurulacak. Ayrıca köylerde üzerine bina yapması için verilen arazilerde bina yapmayan, taksitlerini ödemeyenler için 31 Aralık 2024 tarihine kadar ek süre tanınacak.

OTOPARK GELİRİ YERİNDE KALACAK
Yasayla bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son veriliyor.

DEPOZİTO SİSTEMİNE GEÇİŞ HIZLANACAK
Kurulmasına karar verilen Türkiye Çevre Ajansı, çevre strateji ve politikaları doğrultusunda depozito yöntemi altyapısını oluşturacak. İlgili tarafların depozito uygulamasına dâhil olmasını sağlayacak. Ajans, geri kazanılabilir ürünlerin kullanımı sonrası ekonomiye kazandırılmasına ilişkin faaliyetlere katkı sağlayacak, sıfır atık hedefi için çalışma yapacak. İşte Çevre Ajansının sorumlulukları:
¥ Atık üretimini ve zararlarının önlenmesi için çalışma yapacak, atık yükümlülüklerini takip edecek.
¥ Atıkların üretimi ve zararlarının önlenmesi, azaltılması, geri kazanılması sırasında atıkların kaynağında ayrı toplanması esas olacak.
¥ Geri kazanılması mümkün olmayan atıklar, belirlenen uygun yöntemlere göre bertaraf edilecek.
¥ Tehlikeli atıkların üretimi, satışı, depolanması ve taşınmasından firma müteselsilen sorumlu olacak.
¥ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yetkilerini ajansa devredebilecek.
¥ Tehlikeli maddelere yönelik tedbir ve kararlara uymayanlara 3 bin liradan 60 bin liraya kadar, gemilerde groston başına cezalar alınacak.
¥ Deniz ve dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri madde alınmasına aykırı faaliyet gösterenlere 100-450 bin lira ceza verilecek.
¥ Sıfır atık yönetim sistemini kurmayan, kurduğunu belgelemeyene 20 bin lira ceza uygulanacak.
¥ Depozito yönetimi için çalışma yapılacak, kararlar uygulanacak.