Gıda ürünlerinde sahteciliğe geçit verilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre bundan böyle gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. Buna göre işletmecilerin ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piyasaya arz ettikleri ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde idari yaptırım uygulanacak. Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden işletmeciler tarafından işlenmesi hâlinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek. Fiil üç yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya ürün arz edenlerin benzer suçu işlemesi durumunda ise ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda, 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecek. Fiilin üç yıl içinde ikinci defa yapılması hâlinde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve 2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezasına hükmedilecek. Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecileri tarafından bu suçun işlenmesi hâlinde de 5 bin 455 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanacak. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında artırılacak.