OSMAN SAĞIRLI

Ekonomistler, pandeminin geleceği belirsizliğini korumasına rağmen küresel aşı uygulamalarının tünelin sonundaki ışığı temsil ettiğini belirtiyor. Sonuç olarak IMF'nin ülke düzeyinde yaptığı analizlere göre 2021 ve 2022 için küresel GSYİH büyüme tahminleri sırasıyla +%6,0 ve +%4,4 olarak hesaplanıyor.
Çin, Tayvan ve Vietnam’ı içeren bir Asya ekonomileri kümesi de dâhil olmak üzere 2020’de yalnızca 27 ülke pozitif GSYİH büyümesi gördü. Virüs, Çin’de ortaya çıkmasına rağmen ülkenin sıkı karantina tedbirleri, enfeksiyon eğrisini nispeten hızlı bir şekilde düzleştirmesini sağladı. Asya’nın en büyük ekonomisi 2020’de Covid-19 öncesi GSYİH seviyelerine geri döndü.  
2021 için tahminler çok olumlu ve ülkelerin büyük çoğunluğunun ekonomik olarak eski seviyelerine geri dönmesi bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerde ABD’nin güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Türkiye büyüme bandında
Salgının en etkili olduğu 2020 yılında Türkiye (+%1,8) büyüme yaşarken 2021 tahminleri (+%6), 2022 için ise (+%3,5) olarak hesaplandı. IMF, 2022 yılına kadar yaptığı tahminlerde GSYİH büyümesinin dünya çapında pozitif olması bekleniyor. Fransa (+%4,2), Almanya (+%3,4) ve İspanya (+%4,7) dâhil olmak üzere birçok Avrupa ekonomisinin %3'ün üzerinde pozitif GSYİH büyümesi yaşaması muhtemel. Avrupa Merkez Bankası (ECB), salgın sırasında ekonomisini canlandırmak için genişleyici para politikasına güvendi ve Şubat 2020'den bu yana bilançosunu 2 trilyon doların üzerinde büyüttü.

Turizm etkisi görülüyor
Özellikle turizmle ayakta kalan ülkelerin 2020 rakamlarının ekside olduğu görülürken 2022 için yine en fazla büyüme tahminleri de bu ülkeler için yapılıyor. Covid-19’un öngörülemeyen etkisi ve birçok çeşidi göz önüne alındığında GSYİH tahminleri somut rakamlar olarak yorumlanmamalı.
2021’de GSYİH'sını %12,5 oranında artıracağı tahmin edilen Hindistan, şu anda dünyanın en kötü Covid-19 artışıyla karşı karşıya.
Hindistan’ın ikinci salgının ekonomisini veya hatta diğer ülkelerin ekonomilerini önemli ölçüde etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Ancak bu durum, virüsün bizi yine de şaşırtabileceğini hatırlatıyor.
Yandaki tabloda seçili ülkelerin 2020 için GSYİH değişim yüzdesi ve 2021 ve 2022 tahminleri yer alıyor;

RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN