Türkiye Bankalar Birliği, kredilerde son durumu açıkladı. Buna göre;         
¥ Bankalar mart sonu itibarıyla 3 trilyon 925 milyar lira kredi kullandırdı. Bunun yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü bireysel kredilerden oluştu.
¥ Ticari kredilerin yüzde 52'si büyük işletmelere, yüzde 24’ü KOBİ'lere verildi. Bu kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991 milyar TL oldu.
¥ Sadece imalat sanayiine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu rakamın toplam içindeki payı yüzde 20 oldu. Onu yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izledi.
¥ Bireysel kredilerin bakiyesi 933 milyar TL'yi buldu. Burada ihtiyaç kredileri, 413 milyar TL ile en büyük kalemi oluşturdu.
¥ Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı ticari kredilerde yüzde 4,3, bireysel kredilerde yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.