Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar şöyle:

- Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,8 artarak 69.349 liraya yükseldi.

- Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 28.522 liradan 33.428 liraya çıktı.

- Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 63.85 lira, lise ve dengi okul mezunlarında 41.855 lira, lise altı eğitimlilerde 32.838 lira, bir okul bitirmeyenlerde 22.936 lira ve okur-yazar olmayan fertlerde 16.785 lira oldu.

- Geçen yıla göre yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 25,5 ile bir okul bitirmeyen, en düşük artış ise yüzde 18,8 ile okur-yazar olmayan fertlerde kaydedildi. 

Biden ailesi ve Harris'in 2020 yılındaki geliri açıklandı Biden ailesi ve Harris'in 2020 yılındaki geliri açıklandı ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın 2020 yılındaki gelirleri 607 bin 336 dolar olarak açıklandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

- Esas iş gelirleri sektörel ayrımda incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama gelirin 46.034 lira ile hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 25.263 lira ile tarım sektöründe olduğu görüldü. 

- Bir önceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 31 ile inşaat sektöründe gözlendi. Bunu yüzde 26,1 ile sanayi sektörü izledi. Diğer taraftan hizmet sektöründe yüzde 23,9, tarım sektöründe yüzde 15,8 artış oldu.

- Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 125.698 lira, ücretli maaşlılarda 42.006 lira, kendi hesabına çalışanlarda 33.207 lira ve yevmiyelilerde 17.577 lira olarak hesaplandı. Bu dönemde en yüksek artış yüzde 31,6 ile işverenlerde, en düşük artış ise yüzde 19 ile yevmiyelilerde oldu.

EN DÜŞÜK YOKSULLUK ORANI YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARINDA

TÜİK konutlarda elektrik ve doğal gaz için ödenen rakamları açıkladı TÜİK konutlarda elektrik ve doğal gaz için ödenen rakamları açıkladı TÜİK'e göre, konutlarda 2019 Temmuz-Aralık döneminde 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 178,3 kuruş ödendi.

- Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan (ortanca) gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2020'de bir önceki yıla kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 15 oldu. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,6 puan artarak yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

- Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre okur-yazar olmayan fertlerin yüzde 26,7'si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 25,7'si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 14, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 8,3 olarak kayıtlara geçti. 

- Yükseköğretim mezunları ise yüzde 3,2 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup olarak kaydedildi.

"SÜREKLİ YOKSULLUK" ORANI ARTTI

- 2020 yılı anket sonuçlarında sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1 puan artarak yüzde 13,7 oldu.

- Oturulan konuta sahip olanlar bir önceki yıla göre 1 puan azalarak 2020'de yüzde 57,8 hesaplandı. Kirada oturanların oranı yüzde 26,2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

BORÇ ÖDEYENLERİN SAYISI AZALDI

- Bir önceki yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 12,8 puan azalarak yüzde 58,3 oldu. Nüfusun yüzde 7'sine bu ödemeler yük getirmezken yüzde 18,8'ine çok yük getirdi.

- Hanelerin yüzde 59,3'ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 37,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 32,2'si beklenmedik harcamaları, yüzde 20,3'ü evin ısınma ihtiyacını, yüzde 58'i eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

TÜİK açıkladı! İşte en yüksek kazanç sağlayan sektör TÜİK açıkladı! İşte en yüksek kazanç sağlayan sektör Türkiye'de geçen yıl en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı, 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetlerinde çalışanlar elde etti.