Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlanan LIVZYM, Türkiye’nin gıda enzim ithalatını ikame etmekle kalmayacak, aynı zamanda Afrika’ya, Rusya ve Orta Doğu’yu da içine alan geniş bir coğrafyaya da ihracat yapacak. LIVZYM Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal “Tekstilden kâğıda, gıdadan yeme, biyoyakıttan deterjana ve tıbba kadar onlarca farklı alanda etki oluşturan enzim endüstrisinin büyüklüğü bugün dünyada 10 milyar doları aşmış durumda. Bunun 2 milyar dolarlık payı Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede tüketiliyor” dedi.

Bugüne kadar aldığı 10 milyon dolar yatırımla bu bölgenin ilk ve tek üreticisi olan LIVZYM’in ülke ekonomisi açısından büyük bir katma değer oluşturacağını ifade eden Uysal “Bu önemli yatırımla Türkiye’nin enzimde dışa bağımlığını azal-tırken, ülkemizin cari açığının kapanmasına da olumlu katkı sağlamak üzere yola çıktık. LIVZYM, Afrika’dan Rusya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyanın da ilk ve tek endüstriyel enzim üretim tesisi olarak bu alandaki gelişmelere de imza atmayı planlıyor. Aynı zamanda 2 milyar dolarlık bu pazarın ihtiyacının yarısını karşılamak üzere yola çıkan LIVZYM, yılda 1 milyar dolara yaklaşan enzim ihracatına da imza atacak” diye konuştu. LIVZYM, sadece pazara yeni çıktığı bu yıl 1 ila 1,5 milyon dolar civarında satış yapmayı hedefliyor. Tesis, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz endüstriyel enzim üretimi gerçekleştirerek, her yıl 150 milyon dolar seviyesine ulaşan enzim ithalatını da azaltmayı he defliyor.

İNSAN KAYNAĞI DA YETİŞECEK
Dr. Serdar Uysal “Endüstriyel enzimlerin üretimi için hayata geçirilen üniversite-sanayi iş birliği modeliyle, LIVZYM’de biyoteknoloji alanında uzman insan kaynağının yetişmesi de sağlanacak. Bu sayede; yetişmiş insan kaynağı ve kritik bilgi birikiminin, yalnızca Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika bazında değil gelecekte de ülkemize benzer tesislerin kazandırılmasına katkı sunmasını amaçlıyoruz” dedi.

Avrupa'ya en resmi ihracat Avrupa'ya en resmi ihracat Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 listesinde ilk 150 firmanın tamamını giydiren Tekstar, Avusturya’da posta teşkilatı ile Almanya’da polis teşkilatının ardından Fransa’da Louvre Müzesini de giydirmeyi başardı