Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay'dan geldi. Uzun yıllar hayalini kurduğu daireye konut kredisi kullanarak sahip olan tüketici, bankanın haksız şart koyduğu sözleşme nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Mahkemenin yolunu tutan tüketicinin davası kabul edildi ve tüketicinin bankaya 284 bin lira borçlu olmadığının tespitine, dava konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin fekkine karar verildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Davalının istinaf yoluna başvurması sonrası incelenen mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olmadığından kaldırılmasına, dosyada yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından davanın reddine hükmedildi. Bu karar, davacı avukatı tarafından temyiz edildi.

Temyiz sonrası Yargıtay'dan tüketicileri yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karar çıktı. Kararda, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunma Hakkında Kanunun 5. maddesinde tanımı yapılan 'haksız şart'ın açılımı belirtildi ve tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesin olarak hükümsüz olduğu belirtildi.

"SÖZLEŞMEYİ DÜZENLEYEN İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR"

Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümlerinin geçerliliğini koruduğu belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Somut uyuşmazlıkta; 0953 yevmiye numaralı, Tapu Müdürlüğünce düzenlenmiş olan ipotek senedinin ‘sözleşme şartları’ başlıklı bölümün 1. maddesi, yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında haksız şart niteliğindedir. Hal böyle olunca ilk derece mahkemesince davanın kabulüne dair verilen karar doğru olduğundan bölge adliye mahkemesince davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, bölge adliye mahkemesince yerinde olmayan gerekçe ile davalının istinaf başvurusu kabul edilerek kararın kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Eşit işe eşit ücret vermeyen patron yandı! Yargıtay'dan emsal karar Eşit işe eşit ücret vermeyen patron yandı! Yargıtay'dan emsal karar Bir fabrikada çalışan kadın işçi, kendisiyle aynı işi yapan erkek işçilerin daha fazla ücret aldıklarını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yıllar süren davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'eşit işe eşit ücret' dedi, kadın işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay'dan emsal 'alkolmetre' kararı Yargıtay'dan emsal 'alkolmetre' kararı Kronik rahatsızlığından dolayı koronavirüs salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemeyen ve 3516 lira ceza yiyen sürücüye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, sürücünün cihazı üflemek yerine gerekirse kan tahlili yapılmasını istemesinin kabul edilebilir gerekçe olduğuna hükmetti.

Patronun fazla mesai oyununu Yargıtay bozdu Patronun fazla mesai oyununu Yargıtay bozdu Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarih bulunmayan iş sözleşmesinin; yıllık 270 saat fazla mesai ücretinin, ücret içinde olduğuna dair hükmü geçerli kabul edilemeyeceğine karar verdi.