Yerli ve milli teknoloji üreten Türkiye, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor. Türkiye'nin bu konuda dünyanın en iddialı ve şanslı ülkelerinden biri olduğunu belirten uzmanlar, yenilenebilir enerji konusunda 2023 yılı için konulan hedeflerin bir kısmının bugünden yakalandığını, kısa zamanda da tüm hedeflere ulaşılacağını düşündüklerini belirttiler.

HEDEFLER ŞİMDİDEN AŞILDI

2023 yılı kurulu güç hedeflerinin güneş enerjisinde 10 bin, rüzgarda 11 bin 883, hidroelektrikte 32 bin 37, jeotermal enerji ve biyokütlede de 2 bin 884 megavat olduğunu hatırlatan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla rüzgar enerjisinde 2022 hedefinin, jeotermal ve biyokütlede ise 2023 hedeflerinin şimdiden aşıldığını kaydetti.

BİYO-JET YAKITI THY KULLANACAK

Biyoenerji alanında Boğaziçi Üniversitesinde yürüttükleri çalışmalardan örnek veren Kumbaroğlu, üniversitenin Sarıtepe kampüsünde inşa ettikleri Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyorafinerisinde alg biyokütlesinden sürdürülebilir şekilde ileri düzey biyoyakıtlar üretmeye başladıklarını anlattı.

Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Tesisimizde yetiştirilen alglerden sadece biyoyakıt değil, insan gıda takviyesi ürünleri, hayvan yemi uygulamaları, organik biyogübre de üretebiliyoruz. Fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen yosun tabanlı biyoekonomi odaklı örnek bir entegre biyorafineri sistemi kurduk. Biyo-jet yakıtımızın bu yıl içinde bir THY uçuşunda kullanılması öngörülüyor, büyük çaplı üretim için fizibilite çalışmaları yapılıyor."

TÜRKİYE DÜNYADA 12, AVRUPA'DA 6'NCI SIRADA

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında birçok OECD üyesinden iyi durumda olduğu, dünyada 12. sırada Avrupa'da ise 6. sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Alkin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, hidroelektrik başta olmak üzere, yenilenebilir enerji imkanlarıyla ilgili olağanüstü kapasitesi, potansiyeli söz konusu. Yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke olarak yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürmesi halinde, Türkiye, bu noktada dünyanın en iddialı ve şanslı ülkelerinden birisi olacak.

Türkiye'nin 2030 yılına yönelik, önümüzdeki 8 yılı çok iyi değerlendirme hedefi var. Bu konudaki atılımlar da dünyada büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankasından elde edilmiş 3 milyar avronun üzerinde kaynak başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu alanda dünyanın en cazip ülkelerden biri olduğu gerçeğinden hareketle, uluslararası finans kurumları Türkiye'ye bu konuda seve seve çok ciddi kaynak kullandırmak isteyeceklerdir."

"OLDUĞUMUZ NOKTA SON DERECE AVANTAJLI"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda bir cazibe merkezi ve küresel ısınma noktasında dünyaya en önemli katkıyı sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirten Alkin, dünyada en çok karbon salan iki ülke olan Çin ve ABD'nin, dünya ticaretindeki paylarından daha fazla karbon salımı gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek "Türkiye dünya gayri safi yurt içi hasılasında da küresel karbon salımında da yüzde bir civarında neredeyse birbirine eşit payı olan bir ülke. Dünyanın birçok önde gelen ekonomisiyle karşılaştırıldığında, biz, havaya oldukça düşük düzeyde karbon salarak küresel sisteme mal ve hizmet üreten bir ekonomiyiz. Bu açıdan zaten olduğumuz nokta son derece avantajlı. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerjide kapasite imkanlarımızı güçlendirerek bu iddiamızı sürdürmek en önemli hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"İTHALAT FATURASINI YARI YARIYA AZALTMIŞ OLACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerjide verimliliğinin dünyada ve Türkiye'de artık vazgeçilmez olduğunu ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Alkin, şunları kaydetti:

"Birçok ülke savaşın ortaya koyduğu temel gerçekler ışığında mümkün olduğu kadar enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Enerji verimliliğinin en önemli sac ayaklarından birini enerji tasarrufu oluşturuyor. Dünyanın doğalgazla olan beraberliği 2070'e kadar devam edecek. Peki doğalgazın verimliliğini nasıl arttırabilirsiniz? Doğalgazla hidrojeni karıştırarak. Doğalgazın içerisine yapacağınız yüzde 25'lik hidrojen katkısı bile doğalgazın verimliliğini yüzde 50 artırıyor. Bunun dışında binaların yalıtımı çok önemli. Rusya-Ukrayna savaşından sonra başta İskandinav ülkeleri ve Hollanda olmak üzere birçok ülke özellikle binaların yalıtımıyla ilgili yeni projeler, yeni modeller oluşturmaya başladı. Türkiye'nin de hiç ara vermeksizin mutlaka binalardaki enerji verimliliğini, yalıtımla devam ettirmesi gerekiyor. Bütün ülkeyi, 23 milyon bağımsız üniteyi, yalıtımla, enerji verimliliği konusunda mükemmel bir noktaya getirirsek, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını da yarı yarıya azaltmış olacağız."

Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek Enerjide tedarikçilere bağımlılık yüzde 25'e düşecek Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye enerji temininde kaynak çeşitliliğine gidecek.