Yargıtay, milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı gerekçesiyle noter kanalıyla istifa etti. Tüm görüşmelere rağmen alacağını tahsil edemeyen işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

Davalı iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken davacıya boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üzerine hakarete uğradığını öne sürdü. Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Davacı bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

ALACAKLARI ALAMAMASI HAKLI FESİH SAYILIR

Emsal nitelikteki kararda, işçilerin herhangi bir alacaklarını alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: "4857 sayılı İş Kanunu 24/II-e maddesi uyarınca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Kanun'un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Yukarıda açıklandığı üzere davacının fazla mesai ücreti alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonra davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip etmediği konusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin' kararı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin' kararı İş sözleşmesi feshedilen bir işçinin İş Mahkemesi'ne başvurarak çalıştığı sürece yıllık izin kullanmadığını ve iş sözleşmesinin feshinde hak etmiş olduğu yıllık izin alacaklarının da kendisine ödenmediğini ileri sürmesi üzerine Yargıtay'dan emsal nitelikte karar çıktı. Yargıtay, işçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti talep etmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı: Bunu yapan işçi yandı Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı: Bunu yapan işçi yandı Maaş ve sigorta primlerinin zamanında ve tam ödenmediği gerekçesiyle istifa eden işçi kıdem tazminatı ve mesaileri için mahkemeye başvurdu. İş mahkemesi işçiyi haklı buldu tazminat ve mesailerinin ödenmesine karar verdi. Ancak kötü haber Yargıtay’dan geldi.