NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin amacını; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak duyurdu.

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR
Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecek.

UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR
Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olduğu belirtildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu. Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN USTA ÇALIŞTIRAMAYACAK
Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmayacak.Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetinde. Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİK
Yönetmeliğe göre, ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulmasıı gerekiyor. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,  kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması gerekiyor.

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK
Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulacak. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilecek.

RİSKLİ BİNADA VATANDAŞIMIZI OTURTMAYACAĞIZ
Depremin vereceği zarara yönelik önleyici tedbirleri almak zorunda olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük bir tehlike arz ediyor. Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları büyük önem taşıyor. Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız" dedi.
Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini hatırlatan Kurum, " Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Hedefimiz her yıl 300 bin konutun dönüşmesi. Dönüştürmezsek depremde sevdiklerimizi kaybederiz. Kentsel dönüşüm bu yüzden çok önemli. Riskli hiçbir binada hiçbir vatandaşımızı oturtmayacağız. Valiliklerimize gönderdiğimiz genelge ile 3 ay içinde şehirde ne kadar riskli bina var ise bu binaları tespit edip bize bildirmelerini istedik. İlk etapta en acil ihtiyaç yerlerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte yapacağız."

QR KODU UYGULAMASINI TANITTI
Antalya'da, Kepezaltı ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine tapu dağıtım törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2018 yılında başlayan QR kodlu yeni tapu senet uygulaması hakkında  bilgi verdi. Cep telefonundaki QR kodlu tapu senet uygulamasında bir mahalle sakinine ait tapu bilgilerine ulaşan Bakan Kurum, verdikleri tapunun gerçek ve ay yıldızlı QR kodlu olduğunu söyledi. QR kodlu yeni tapu senet uygulamasının önemli olduğunu belirten Bakan Kurum, "QR kodlu yeni tapu senetlerimiz ile QR kodunu telefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz" dedi.