NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği ve afetlere dayanıklılık standartlarının geliştirilmesi maksadıyla 53 ilde 240 riskli alan, 30 ilde 152 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 7 ilde ise 10 yenileme alanı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, başta afet riskleri olmak üzere, standartlara uygun olmayan yapı stoku ve işlevleri değişen kentsel alanlardaki yıpranma nedenlerine bağlı olarak, Türkiye'de kentlerin dönüşüm ihtiyacı sürüyor. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından konut üretiminde kalite, sağlamlık, erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştirilecek ve çalışmalar her aşamada gözetilecek. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, 53 ilde 240 riskli alan, 30 ilde 152 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 7 ilde de 10 yenileme alanı belirlendi. Ayrıca yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 46 bin hektar büyüklüğünde rezerv yapı alanı ilan edildi. Riskli yapıları tespit etmek üzere üniversite, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, tüzel kişi, yapı denetim kuruluşu ve yapı laboratuvarının da bulunduğu 1292 kurum/kuruluş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından toplam 616 bin 270 bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edildi. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabının ihdas edildiği 2012'den itibaren, başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere yaklaşık 12 milyar 752 milyon lira ödenek sağlandı. Bakanlığın programda yer alan tespitlerine göre, kentsel dönüşüm sürecinde, alanın özelliklerine ve kentin içindeki fonksiyonuna göre dönüşüm senaryosu uygulanması ve dönüşüm alanlarının bir stratejiye bağlı olarak geliştirilmesi ihtiyacı sürüyor. Bu çerçevede, il bazında kentsel dönüşüm stratejileri hazırlıkları da başlatıldı.

TAŞITLARDAN ARINDIRILMIŞ YENİ YAYA BÖLGELERİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda kent merkezlerinde tarihî ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak. Programda yer verilen uygulamalara göre, çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kent içi ulaşımda motorsuz ulaşım türleri özendirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 3 pilot il belirlenerek proje çalışmalarına başlanacak. Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek. “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" paydaş görüşleri çerçevesinde son hali verilerek yayımlanacak. Bisiklet yolu master planı ve uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak. Master Plan çalışması tamamlanarak birinci Etap Bisiklet Yolları Uygulama Planı hazırlanacak.

KÖYDES'E 13,7 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi'ne, 2005-2019 döneminde yaklaşık 13,7 milyar lira kaynak ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, buradaki uygulamaları hayata geçirecek. Programda yer verilen bilgiye göre, kırsal kesime hizmet götürmek için yürütülmeye devam edilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. Köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi'ne, 2005-2019 döneminde yaklaşık 13,7 milyar lira kaynak tahsis edildi. 270 bin 670 kilometre uzunluğunda yol, köy içi yol ve köy meydanı düzenleme yatırımları gerçekleştirildi. İçme suyu projeleriyle 4 bin 814 suyu olmayan ve 60 bin 429 suyu yetersiz olan toplam 65 bin 243 ünitede içme suyu yatırımı yapıldı.