BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

'Borca batık' şirketler için düzenleme

'Borca batık' şirketler için düzenleme
1 / 27

Ticaret Bakanlığı'nın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.