BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un dört bir yanı kışla! Bugün bambaşka amaçlar için kullanılıyorlar...

İstanbul'un dört bir yanı kışla! Bugün bambaşka amaçlar için kullanılıyorlar...

Osmanlı döneminde şehrin stratejik noktalarına konumlandırılan askerî kışlalar, bugün bambaşka amaçlar için kullanılıyor... SELİMİYE Üsküdar’da III. Selim’in Nizâm-ı Cedîd askerleri için inşa ettirdiği kışla. Yeniçeri isyanında yıkıldı. II. Mahmud devrinde kâgir olarak yeniden inşa edildi. Sultan Abdülmecid devrinde de iki defa yenilenen kışlanın dört köşesine yedişer katlı birer kule ilave edildi. Cumhuriyet döneminde farklı amaçlara hizmet etti. Günümüzde 1. Ordu Komutanlığı merkez binası olarak kullanılıyor.