Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bin yılı bitiren genelgesinin en geniş bölümünü Bülent Ecevit dönemi oluşturuyor. Ecevit'in Başbakan sıfatıyla 2 Şubat 1999'da yayınladığı "irtica" "yıkıcı unsur" "din istismarcısı" gibi ifadelerin bolca geçtiği genelgeyle, muhafazakar kesimi takip ve baskı altına alacak mekanizmaların kurulması emri veriliyor. Ecevit imzasıyla, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından bütün devlet kademelerine gönderilen 2 Şubat 1999 tarihli çok kapsamlı fişleme ve takip genelgesi, 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'na dayandırılıyor. İrticai, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine karşı açık bir tehlike oluşturduğu ifade edilen genelgede, alınan bir dizi önlemin daha iyi uygulanması için yeni alınacak tedbirler sıralanıyor.
DAHA ETKİN İŞLEV
Ecevit'in genelgesinde Başbakanlık Takip ve Uygulamayı Koordinasyon Kurulu'nun irticai faaliyetlere karşı bir yıl boyunca yaptığı çalışmalardan övgüyle sözedilirken, bunun daha etkin hale getirilmesi için yeni görev ve çalışma usulleri belirlendiği ifade ediliyor.
BU BİR CUMHURİYETİ KORUMA GÖREVİ
Genelgede, ekonomik, siyasi, sosyal, ve ticari alanlarda, yasal işlemlerin tereddütsüz uygulanması istenirken bunun bir Cumhuriyeti Koruma Görevi olduğu vurgulanıyor ve aynı özenin Cumhuriyet Savcıları tarafından da gösterilmesi isteniyor.
MEDYA İZLENSİN
Bu kapsamda medyaya özel bir parantez açılırken şöyle deniyor: "Özellikle, irticai, yıkıcı ve bölücü yayın yapan tüm radyo ve televizyonlar, kurulan sistem içerisinde izlenecek, zararlı yayınlar önlenecek ve sorumluları hakkında yasal işlem hemen yapılacaktır."
YENİ YÖNTEMLERE FIRSAT VERMEYİN
İrticai unsurlar, bölücü ve yıkıcıların etkin mücadele karşısında yeni yöntemler geliştirdikleri ve önlemleri geçersiz kıldıklarına dikkat çekilerek, tüm kamu görevlerinden zafiyet oluşturacak görüntülerden kaçınmaları istenerek şu vurgu yapılıyor: "Bilhassa kılık kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir"
BU DİNE HİZMETTİR
Genelgede muhafazakar kesime yönelik devreye sokulan kurullar ve baskılar şöyle savunuluyor: "Dinin her türlü istismarı gerçek inanç ve iman sahibi vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dini istismar edenlere mücadele dine ve gerçek inanç sahibi vatandaşlara yapılan kutsal bir hizmettir."
HÜKÜMET OLARAK ARKANIZDAYIZ
Ecevit imzalı genelge şu cümlelerle bitiyor: "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, başta rejime yönelik irticai faaliyetler ile, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerle mücadelede Cumhuriyetin Vali, Kaymakam ve Savcıların ile diğer tüm kamu görevlilerinin yanındadır."(Kaynak: Star)