Yücel Kayaoğlu ANKARA
Gelecek hafta kurulacak 64'üncü hükümetin yol haritasının detayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, önümüzdeki dönemde demokratikleşme ve şeffaflaşma konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hükümet programının siyasi reformlar bölümünde,  fikir hürriyeti ve özgürlüklerin genişletilmesinden, yolsuzlukla mücadelede atılacak yeni adımlara kadar demokratikleşme alanında birçok yeni adıma yer verilecek. Hükümet programına girecek önemli bazı düzenlemeler şöyle:
Türk Ceza Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılarak, fikir hürriyeti ve özgürlüklerin kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda, TCK'ya göre suç teşkil eden bazı fiiller fikir hürriyeti kapsamında sayılacak ve bu konudaki cezalar sınırlandırılacak. Yolsuzlukla mücadele konusunda yeni tedbirler getirilecek. Bütün alanlarda yolsuzlukların önlenmesi için sadece teorik anlamda değil, teknik tedbirler alınacak. Yolsuzluk ve usulsüzlüklere getirilen müeyyideler caydırıcı olacak şekilde ağırlaştırılacak. Kamudaki tüm işlemlerin izlenebilir olması sağlanacak. Kamunun tüm işlemlerinin şeffaf olması için düzenleme yapılacak. Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlileri hakkında oluşturulan veri tabanlarından yararlanılarak risk alanları belirlenecek. Özellikle imar uygulamaları ve ihaleler mercek altına alınacak. Perde arkasında ihalelerle ilgili yapılan “mafyavari” anlaşmalara son verecek bir sistem getirilecek.