Damla Peker ANKARA
Çavuşoğlu, şunları söyledi:

GERİYE GİDİŞ VAR
Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlığın, Lozan’dan kaynaklı azınlık hakları ve vatandaşlık hakları var. Bu yıllardır çok büyük sorun teşkil etti. Merhum Sadık Ahmet döneminde yapılan faaliyetler ve mücadeleler sonucunda, Yunanistan vatandaşlık hakları konusunda bir seviyeye kadar geldi. Ama azınlık hakları konusunda hiç adım atılmadı. Hatta geriye gidiş var.
 

ANA DİLDE EĞİTİM ENGELİ
Türk azınlığın sorunlarının başında eğitim geliyor. Batı Trakya’da çift dilli ilkokullar var. Azınlık okullarında hem Yunan hem de Türk müfredatı var. Ancak eğitim ile ilgili en büyük sorun şu; Yunanistan’da anaokulu zorunlu hâle gelmesiyle birlikte Müslüman ve Türk bir ailenin çocuğu çift dilli bir anaokulu kurulmadığı için tamamen Yunan anaokullarına gitmek zorunda kaldı. İkinci konu etnik kimlik. Yunanistan’da 1927’de İskeçe Türk Birliği, 1929’da da Gümülcine Türk Gençler Birliği kurulmuş. Bunların tabelaları 1985 yılına kadar asılı kalmış.  Günün birinde vali bir karar vermiş ve tabelalar kaldırılmış. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Yunanistan’ı haksız buldu. Ama uygulanmadı.

SEÇİMİ KALDIRDILAR
Üçüncü konu dinî özgürlükler. 1985 yılına kadar müftüler, seçimle işbaşına gelmiş. Sonra “Ben atadım sizin müftünüz bunlar” demiş. Biz ise, patriğin seçimle göreve gelebilmesi için çaba harcıyoruz.  Nerede kaldı Lozan, nerede kaldı 1913 Atina Anlaşması, eğitim anlaşmaları, uluslararası metinler?
Atina’da 400 bin civarında Müslüman yaşıyor. Bunların cuması var, bayramı var. Sokaklarda namaz kılıyorlar.