Mimar Sinan Üniversitesinin, Güzel Sanatlar Fakültesini tahliyesi konusunda gerçeğe aykırı ifadelerle kamuoyunu yanlış yönlendirmek istediğini belirten TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığı açıklama yaptı. Bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin tamamen yanlış olduğu belirtilirek şu ifadelere yer verildi: TBMM Başkanlık Divanı, Baltacılar Dairesi’nin tahsisini 9 Mart 2017’de iptal etti. Bu karar 20.04.2017 tarihinde üniversiteye tebliğ edildi ve binanın 15 Temmuz 2017’ye kadar tahliye edilmesi istendi. Fakat 19 Temmuz 2017’de Baltacılar Dairesi’nin tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı tarafından gerekli hukuki girişimlere başlandı. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünün konuya ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bir yıldan fazla süredir devam eden tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermeyen Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası manidardır. Devlet kurumlarının hiçbiriyle iş birliği içine girmeyen üniversite rektörlüğünün beyanlarının hakikatle hiçbir ilişkisi yoktur.