Osman Çobanoğlu ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan “yerel deniz trafiğinde seyir yapan gemilerin aydınlatma kuralları” konu başlıklı düzenlemeyle, gemilerin aydınlatma şartları yeniden belirlendi. Bazı gezinti gemilerinin ön, arka ve yan taraflarında bulunan silyon-borda ve pupa fenerlerinin uygunsuz olduğu, fenerlerin fiziki yapılarının gemi boyları ile orantılı olmadığı, ışık şiddetlerinin 200 metre mesafeden dahi fark edilemediği, kırmızı borda feneri yerine turuncu renkli ışık kullanıldığı, bu durumun can, mal ve çevre güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen düzenlemede, özellikle geminin baş ve arka tarafına doğru borda fenerinin haricinde aydınlatma yapılması yasaklandı. Seyir halindeyken geminin herhangi bir yerinden dışarıya doğru projektör yansıtılması, ışıklı reklam ve ilan panosu kullanılması yeni yönetmelikle ortadan kaldırıldı. Her ne surette olursa olsun ihtiyaç duyulabilecek aydınlatmaların ön fenerlerin ışığını bozacak şiddette bir ışık içermemesi şartı getirildi. Zorunlu aydınlatmalar ile gemi iç kısımlarındaki aydınlatmaların da minimum seviyeye indirilmeleri ve gemi yön aydınlatmalarının karıştırılmasına sebep olacak şekilde konumlandırılmaması talep edildi. Öte yandan yalnızca gemi bağlı iken yolcu indirme ve bindirmelerinde ekstra aydınlatma yapılmasına izin verildi. Düzenleme kapsamında aydınlatma şartlarına uymayan gemi işletmecilerine adli ve idari işlem uygulanacak.