2023 Eğitim Vizyonu ışığında hazırlanan stratejik planla, eğitimin beş yıllık yeni yol haritası belirlendi. Stratejik planda yer alan hedeflere göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Bütün alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin her düzeydeki yeterliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre ihtiyaçlarını dikkate alan “beceri temelli yabancı dil yeterlikleri” sistemine geçilecek. Bakanlık, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile Türkiye’nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin eşit öğrenme ile öğretme fırsatlarını yakalamalarını, öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı hedefliyor. Yeni plana göre fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecek. 

KOMUTANLARDAN EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, köylerde eğitimlerini yarıda bırakan öğrencilerin aileleriyle görüşüyor. Komutanlar hem bu çocukları eğitime kazandırıyor hem de kadına yönelik şiddet konusunda aileleri bilgilendiriyor. Komutanlar çocuklara kitap ve kalem de dağıtıyor.