OSMAN SAĞIRLI

Soğuk Savaş’ın ardından enerji bölgelerini kontrol altına almak, çıkar sağlanacak potansiyel ülkeleri kontrol etmek rakip ülkelere de gözdağı vermek isteyen emperyalist ülkeler, birçok bölgeye askerî üsler vasıtasıyla yerleşti.  Körfez Savaşı Orta Doğu’yu, Yemen ve Somali krizleri Doğu Afrika’yı, Suriye ve Libya savaşı da doğu Akdeniz ve çevresini cazip hâle getirdi.
NATO’nun en büyük ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda, yurt dışında en çok askerî üssü olan ülke. ABD’nin dünya çapında Antartika hariç 5 kıta ve 38 ülkede yüzlerce askerî üssü var. Bunların en büyükleri İngiltere, İsrail, Güney Kore, Almanya ve Japonya'da, en fazla askerî personeli ise Afganistan'da yer alıyor.
İngiltere Avrupa, Rusya Orta Asya'da, Japonya ve Fransa ise daha çok Afrika ülkelerine askerî birliklerini konuşlandırmış durumda. Özellikle Yemen iç savaşı ve Somali’deki deniz korsanlarını bahane eden Batı, buradaki petrol geçiş güzergâhlarını kontrol maksadıyla Cibuti’ye yöneldi. Fransa, ABD, İtalya, Japonya ve son olarak Çin’in askerî üs kurduğu Cibuti, Suudiler ve BAE’nin de hedefinde.
Doğu Akdeniz’deki enerji krizi,   iç savaşın yaşandığı Suriye ve hemen yanı başındaki sorunlu komşusu İsrail, Orta Doğu’da krizlerin ve Batılı ülkelerin müdahalesi için en önemli gerekçe. ABD, Fransa ve Rusya’nın üs kurma yarışması yaptığı Suriye’de bizim de üslerimiz var. Hem terör örgütleriyle mücadele hem de mültecilerin geri dönüşünü sağlamak için çalışıyoruz.

g