Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen Çekilme Anlaşması uyarınca, taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmaması halinde 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtildi.

Geçiş döneminin temel amacının, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinin sona ermesiyle Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı yeni bir hukuki temele oturtulmasına kadar geçecek sürede hukuki devamlılığı temin etmek olduğu belirtilen genelgede, Çekilme Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre Birleşik Krallık'ın geçiş dönemi süresinde AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'ın AB müktesebatı ve AB'nin üçüncü ülkelerle akdettiği anlaşmalar dahil AB mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere bağlı kalmaya devam edeceği belirtilen genelde, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla çekilme anlaşmasında öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle ve AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak ve Birleşik Krallık, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edecektir. Kurumlarımızın mezkur geçiş dönemi sürecince AB ve Birleşik Krallık ile ilgili iş ve işlemler ile ilişkilerinde yukarıda kayıtlı hususları dikkati almaları, kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda gerektiği takdirde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri önem arz etmektedir."