Mahmut Özay İSTANBUL - Yönetim kurulunda Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) gençlik için çalışmalarına devam ediyor. TGSP  daha önce 15-30 yaş arası 8 bin kişi ile 30 ilde saha araştırması yaptı. Çalışmaya göre ülkemizdeki gençlerin en önemli üç problemi şunlar: Ekonomi, işsizlik ve terör... Bu ve buna benzer çıkan verileri irdeleyen TGSP, bir adım daha ileri giderek ‘Türkiye’nin Gençleri - İleri Analizler’ kitabını oluşturdu. İstanbul’da bir basın toplantısıyla duyurulan kitap 12 ayrı başlıkta ve alanında uzman 13 akademisyen ile birlikte hazırlandı. Çalışma “Politika yapıcılara ve karar vericilere” rehber niteliği taşıyor. İşte araştırmada öne çıkan bulgular:
∂ Gençler farklı siyasal kimlik tercihlerine rağmen Atatürkçülük, milliyetçilik ve dine önem verilmesi noktasında ortak düşüncede.
∂ Gençlerin kimlik tercihleri üzerinde kendi ve babalarının eğitim seviyesinden daha çok annelerin eğitim seviyelerinin etkisi bulunuyor.
∂ Farklılıklara bakış açıları noktasında genel olarak dışlayıcı bir tavra hâkimler.
∂ Gelecek beklentisi artıkça dindarlık düzeyinin de arttığı güçlü bir ilişki olarak tespit edildi.
∂ Babanın eğitim düzeyi arttıkça dindarlık düzeyi de artmakta.
∂ Türkiye’de eğitimin, dindarlık derecesi üzerinde zannedildiği kadar etkili olmadığı söylenebilir.
∂ Aile büyüklerinin dindarlık düzeyini etkilemede kendi içerisinde etki ve işlev kaybı yaşadığı görülmekte.
∂ Artan eğitim düzeyinin gençlere daha fazla umut vermesi ve gelecek beklentilerini olumlu yönde etkilemesi beklenirken bu yönde bir etki olmadığı görülüyor.
∂ Eğitim kurumlarının toplumsal değerleri inşa etme sürecinde çok belirgin bir ayrıştırıcı fonksiyon görmediği tespit edilmiş.
∂ Mutluluğun kaynağında ailenin hâlâ önemli bir yer olduğu net bir biçimde görülmekte.
∂ Özelikle eğitimle genç erkeklerin giderek yalnız yaşama eğiliminin izlenmesi gerekmekte.
∂ Çekirdek aile tipinin geniş aile tiplerine göre daha memnun, hayattan tatmin ve gelecekten umutlu oldukları ortaya çıktı.
∂ Eğitim ve dine verilen önemin artması sigara içme ihtimalini azaltmakta.
∂ Erkeklerin, aile içinde kendini ifade edemeyenlerin uyuşturucu kullanma ihtimali daha fazla. 
∂ Türkiye ölçeğinde sosyal medya kullanımının henüz bağımlılık derecesinde ve sosyal hayatı yok edecek düzeyde değil.
∂ Gençlerin kendini ifade etmede, tercihlerinin aile değil de toplumsal ortam olduğu görülmekte.
∂ Sosyal medyayı sadece ‘vakit geçirmek’ amacıyla kullananların %40,74’ü sosyal hayata yeterince katılmadıklarını ifade etmekte.

“İyi bir nesil geliyor”
Etkinlikte bir konuşma yapan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, şunları söyledi: Türkiye’de iyi bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kültürüne bağlı, olayları takip eden ve kendisiyle barışık bir gençlik geliyor. Yetişkinler böyle görmeyebilir ama ben onlara katılmıyorum. Yapılan araştırmada ise gerçekten ciddi akademik bir birikim var. Maksadımız herhangi bir yönlendirme değil, gençleri tanımak. Millet olarak herhangi bir yere dayanmayan tespitleri çekici buluyoruz. Ümit ederim ki, böyle çalışmalar da ilgi çeksin. Gençlerin meselelerine çözüm bulunması gerekir. Burslar konusunda devletin bursları dışında belediyelerin sağladığı burslar önemli bir boşluğu dolduruyordu. O, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Toplumsal olarak lobi faaliyetine girişmek lazım. Anayasa Mahkemesinin bozduğu şeyin düzeltilmesi lazım. Gençlere burs verebilme imkânlarının zenginleştirilmesi ve artırılması gerekiyor.