Kılıçdaroğlu, “ KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elamanları yeniden görevlerine iade edilmeli” dedi. Kılıçdaroğlu, “Ekonomik ve Sosyal Konsey, ivedilikle toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı” ifadelerini kullandı.