Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu açıklamada, İmamoğlu'nun hanedanı şov malzemesi yapmak istediği, bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

ÖZENLE SEÇİLMİŞLER
Açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından Londra'da yapılan müzayede sonucu satın alınan ve orijinalliği tartışmalı bulunan Fatih Sultan Mehmet Han tasvirli tabloya ilişkin olarak "Osmanlı hanedanı üyeleriyle tanıştırıldı” başlığıyla düzenlenen davet görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu davete iştirak eden bir kısım hanedan mensuplarının davet sahibi tarafından özenle seçildiğini ve Osmanlı hanedan üyeleri üzerinden siyasi algı yönetimine ilişkin bir saik ile hareket edildiğini teessüfle öğrenmiş bulunmaktayız.

KURGU
Basın davetine ilişkin görüntülerin tetkikinde adeta önceden planlanmış bir kurgu dahilinde cereyan eden konuşmalarda, bir şahıs tarafından "… Bizi çok mutlu ettiniz, eminim burada bulunan herkes de benimle aynı hissiyata sahiptir. Bu tabloyu aldığınız ve ayrıca bize kazandırdığınız için de ayrıca çok mutluyuz. Biz de aile olarak her zaman yanınızdayız ve hizmetinize hazırız…” biçimde ifadeler serdedilmiş ve kendisine karşı da “Beraber çalışacağız, birlikte neler yapabiliriz…” şeklinde mukabelede bulunulmuştur.

ŞOV UNSURU DEĞİLİZ!
Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz ki, her ne kadar söz konusu davet ve kameralar önünde yapılan açıklamalar, Osmanlı Hanedanı üzerinden lanse edilmişse de hanedanın hayatta bulunan ve bilinçli bir şekilde davet edilmeyen fertleri olarak bizler;
-Hiçbir şekil ve suret de, siyasi algı yönetimine hizmet eden ve adeta şov unsuru olarak sergilenmek istenen böylesi bir senaryoya dahil olmadığımızı
-Cihana hükmeden, çağ açıp çağ kapatan, altı asırlık Hanedan-ı Ali Osman'ın hiçbir şekil ve surette siyasi kurguların bir parçası olarak gösterilemeyeceğini,
-Keza hanedanımız üyelerinin Cenab'ı Hak ve Devlet-i Aliyye dışında hiçbir dönemde hiçbir kimsenin hizmeti altına girmediğini, girmeyeceğini aksi kabulün bizler tarafından kabulünün mümkün bulunmadığını,
-Keza serdedilen mezkur ifadelerin tarafmızca kabule şayan bulunmadığını,
-Bu cümleden olmak üzere toplantıya iştirak eden Hazirun tarafından dile getirilen görüş ve beyanatların, tüm hanedan üyelerine mal edilemeyeceğini, 
-Osmanlı ailesinin yaşayan reisinin Şehzade Abdülkerim Karun Efendi olduğunu ve davetin (hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla) asıl muahtabının bizatihi kendileri olduğunu,
Takdirin muhterem milletimize aidiyeti cihetiyle kamuoyuna beyan ederiz"