TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nın 7 üyesini belirleyecek.