Cumhurbaşkanlığının Rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Pro. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulunca, adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Kararname Resmi Gazete'de de yayımlandı.