Teklife göre, basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutuluyor. ‘Küçük esnaf’ diye tabir edilen 850 bin civarındaki mükellef yıllık beyanname vermeyecekler.

İnternet üzerinden sosyal içerik üreten kişilerin bu yolla elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Teklife göre, tarım sektörü ve çiftçilerin kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları destekler gelir vergisinden istisna tutulacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

Gelir Vergi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

3 bin 600 liradan fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek.

TBMM'de vekillerin stresini azaltmak için yeni tedbirler alındı TBMM'de vekillerin stresini azaltmak için yeni tedbirler alındı İki buçuk aylık tatilin ardından 1 Ekim’de açılan TBMM’de 27. Dönem 5. Yasama dönemi için yapılan yenilikler dikkat çekti. Sık sık tartışmaların yaşandığı Meclis’te halıların altına stresi azaltan bakır bara sistemi yerleştirilirken, uyuyakalmaların önüne geçmek için havalandırma üniteleri yerleştirildi.

TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var TBMM bugün açılıyor, gündemde 4 kritik başlık var TBMM 2,5 aylık ara sonrası işbaşı yapıyor. Ajandanın en üst sırasında vergi paketi, seçim kanunlarında değişiklik, 2022 bütçesi ve Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması bulunuyor.