Yargıtay, özel sektör çalışanlarını ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Buna göre;  fazla mesai hesaplaması yapıldığında, çalışanın kullandığı bilgisayar log kayıtlarının da (açılış kapanış saatleri) delil olarak kabul edilmesi gerektiği hükmüne varıldı.

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ
İş Mahkemesi’ne başvuran özel sektör çalışanı, 1989 - 2013 yılları arasında hak ettiği fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi talebiyle dava açtı. Davalı şirket avukatı ise zamanaşımı iddiasında bulundu. Davacının her gün ve teftiş döneminde 09:00 ila 22:00-23:00 saatleri arasında çalışmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Davacının tabi olduğu yönetmelik gereğince yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğunu ve davacıya 2011-2014 yıllarına ilişkin yıllık 270 saati aşan fazla çalışmasının karşılığı ücretlerin davacıya ödendiğini beyanla, davanın reddini savundu. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Temyiz edilen karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nce bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı şirket avukatı kararı temyiz edince bu kez devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

LOG KAYITLARI HÜKMÜ BOZDURDU
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay, davacının ofisteki işyeri bilgisayarının hangi saatlerde açılıp kapandığına bakılması gerektiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli. Gerektiğinde bilirkişiye yerinde inceleme yapma yetkisi de verilerek, işyeri giriş çıkış ile bilgisayar kayıtları, varsa mesai formları ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle örtüştüğü noktada davacı tanıklarının beyanları ile birlikte değerlendirilmeli. Yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre usuli kazanılmış hak ilkesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerekir. Raporun hazırlanması esnasında log kayıtlarının dosyada bulunmadığı belirtilmiştir. Mahkemece daha sonra alınan 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporunda ise 28.01.2011-03.12.2013 tarihleri arasında log kayıtlarının dosyaya getirildiği, log kayıtlarının bulunduğu dönemlerde log kayıtlarına göre, 24.12.2010-27.01.2011 tarihleri arasında ise log kayıtlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu halde mahkemece 05.01.2021 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda log kayıtlarına göre hesap yapılan dönem yönünden herhangi bir indirim yapılmaksızın, tanık beyanlarına dayanan dönem yönünden ise uygun bir indirim yapılarak hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde log kayıtları incelenmeksizin hazırlanan rapor doğrultusunda karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Yargıtay’dan ‘Triger kayışı’ kararı: Gizli ayıp sayıldı Yargıtay’dan ‘Triger kayışı’ kararı: Gizli ayıp sayıldı Yeni aldığı sıfır aracı henüz 52 kilometredeyken triger kayışı kopan vatandaş olayı mahkemeye taşıdıktan 9 yıl sonra haklı bulundu. Mağdur vatandaşın zararı karşılanacak.

Sözlü izin aldığı için kovuldu... Bir şok da Yargıtay'dan geldi Sözlü izin aldığı için kovuldu... Bir şok da Yargıtay'dan geldi Çalıştığı inşaat şirketinde şantiye şefinden sözlü izin alarak işe iki gün gelmeyen işçi tazminatsız kovuldu. Soluğu mahkemede alan işçiye bir şok da Yargıtay'dan geldi. Yargıtay da işçiye "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" dedi.

Yargıtay'dan eski ayakkabı çalan hırsıza şok: Cezası 7.5 sene Yargıtay'dan eski ayakkabı çalan hırsıza şok: Cezası 7.5 sene Girdiği apartmanda bir çift eski ayakkabı çalan hırsıza yıllarca yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası verildi.