Yargıtay emsal niteliğindeki kararda memur eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına gerek olmadığına hüküm verdi. Kararda şöyle denildi:

MEMUR EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ REDDEDİLDİ

“Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının öğretmen olduğu, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre 2010 doğumlu ortak çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerekir."

Alkolik kocaya Yargıtay'dan kötü haber: Sarhoşluk boşanma sebebi Alkolik kocaya Yargıtay'dan kötü haber: Sarhoşluk boşanma sebebi Yargıtay emsal bir karara daha imza atarak eve sürekli sarhoş gelerek taşkınlık çıkaran kocayı kusurlu buldu. Kumar bağımlısı da olan alkolik koca eşine tazminat ödeyecek.