Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Merkezinin (UNDP-Regional Service Center) İstanbul'a taşınmasına ilişkin anlaşma, New York'ta devam etmekte olan 68. BM Genel Kurulu çerçevesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve UNDP Başkanı Helen Clark tarafından, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı bir törenle bugün Türkevi'nde imzalandı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UNDP, İstanbul'un bölgedeki merkezi konumunu, ülkemiz ile stratejik ortaklığını ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki artan rolünü de dikkate alarak Avrupa ve BDT Bölgesel Merkezinin ülkemize taşınması yönünde karar almıştır. Bu kararın hukuki temelini oluşturan anlaşmanın imzalanması, taşınmanın hayata geçirilmesi sürecindeki nihai adımlardan birini oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, BM ve ihtisas kuruluşları ile ilişkilerimiz son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. BM'nin en önemli ihtisas kuruluşları arasında yer alan UNDP ile işbirliğimiz bu kapsamda özel yer tutmaktadır. Kalkınma alanında ekonomik ve sosyal çalışmalar yapan, ülkelerin kendi bünyelerine uygun kalkınma modelleri oluşturmalarına katkıda bulunan UNDP ile işbirliğimiz 1950'li yıllara kadar uzanmaktadır. UNDP ülkemizde, yoksulluğun azaltılması; demokratik yönetişim; çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanları olmak üzere üç ana başlıkta çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. UNDP ile kendi ülkemize yönelik ortak projeler üretmenin ötesinde, Türkiye, yükselen bir ekonomi ve donör ülke olarak BM sistemi içinde önemli bir kalkınma işbirliği ortağı haline gelmiştir. Nitekim, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yaptığımız ve küresel ekonomik kriz dönemlerinde dahi artmaya devam eden resmi kalkınma yardımlarımız çok boyutlu dış politikamızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. 2011'de UNDP ile imzaladığımız "Türkiye-BM Kalkınma Programı Ortaklık Çerçeve Anlaşması" bu örgütle ilişkilerimizi "stratejik ortaklık" noktasına taşımış ve ülkemizin küresel kalkınma ortağı konumunu tescil etmiştir. UNDP Bölgesel Merkezinin faaliyetlerine bundan sonra İstanbul'da devam edecek olması, dış politikamızın kalkınma işbirliği boyutuna verdiğimiz önemin artarak devam edeceğinin somut bir göstergesidir. Bölgesel Merkezin ülkemizde faaliyet gösterecek olması, İstanbul'u Birleşmiş Milletler için bir bölgesel merkez haline getirme hedefimiz bakımından da önemli bir adım teşkil etmektedir."