Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi ışığında dayanışmayı farklı sahalara teşmil etmek suretiyle daha da güçlendirmeleri gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir. Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz yalan ve iftira furyası, bize hem bu meselenin önemini hatırlatmış hem de güçlerimizi birleştirmemizin ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Demokrasilerde 4’üncü kuvvet olarak nitelenen medya, belli güçlerin, belli küresel şirketlerin, art niyetli çevrelerin elinde hakikatleri tahrif eden, gerçeğin üstünü örten bir manipülasyon aracına dönüşebilmektedir. Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru hâline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. İletişim konusunu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemi haiz bir mesele olarak görüyorum.

Sosyal medya şirketleri Müslümana sağırlar! Sosyal medya şirketleri Müslümana sağırlar! Terör ve şiddet içeren paylaşımları kaldıracağını belirten dev şirketlerin bu vaadleri konu Müslümanlar olunca unutuluyor. Şikâyetlerin yüzde 89’una kayıtsız kalındığı ve işlem bile yapılmadığı ortaya çıktı.