Yaklaşık 550 bin kişiyi ilgilendiren yasal düzenleme hazır. AK Parti milletvekilleri bedelli askerlik düzenlemesini içeren teklifi, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte öne çıkan bazı maddeler şöyle:

> Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler, bu hizmetten faydalanabilecek. Buna göre, “askerliğe elverişli” kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten faydalandırılacak. Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, 56 bin 506.80 TL’ye ilave olarak, mevcut katsayı üzerinden her yıl için 9 bin 417.80 TL ek ödeme yapacaklar. Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek.

> Ek bedel, 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin yıl olarak çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas yılın hesabında, bir ila 365 gün, bir yıl kabul edilecek. Yılı aşan günler müteakip yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

> Bedelli askerlik hizmetinden, fiilî askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar faydalanamayacak.

> Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı’nca uzatılabilecek.

> Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak, astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması sağlanacak.

> Millî Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon Türk lirasına çıkarılacak, bu tutar Cumhurbaşkanı Kararı’yla beş katına kadar artırılabilecek. 

> Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek.

Bakaya ve kimliksizlere bedelli affı Bakaya ve kimliksizlere bedelli affı Yoklama kaçağı, bakaya ve kimliksizlere bedelli askerlikten faydalanma yolunu açan düzenlemenin bugün TBMM’ye sunulması bekleniyor. 550 bin kişiyi kapsayan düzenlemenin, Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.
Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ardından yaptığı açıklamada, yoklama kaçakları için bedelli askerlik imkanının tanınacağını duyurdu. Erdoğan, kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceklerini söyledi.