Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklifte şunlar yer alıyor: 

 

Askeri Ceza Kanunu'na eklenen fıkrayla, firar gibi suçlarla ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması sebebiyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

- Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak. 

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek. Düzenleme, yaklaşık 550 bin kişiyi kapsayacak. 

 - Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. 

- Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması sağlanacak

- Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon Türk lirasına çıkarılacak, bu tutar Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilecek

- Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına sahip ve 1 Ocak 2019'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek

Bakaya ve kimliksizlere bedelli affı Bakaya ve kimliksizlere bedelli affı Yoklama kaçağı, bakaya ve kimliksizlere bedelli askerlikten faydalanma yolunu açan düzenlemenin bugün TBMM’ye sunulması bekleniyor. 550 bin kişiyi kapsayan düzenlemenin, Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.

Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ardından yaptığı açıklamada, yoklama kaçakları için bedelli askerlik imkanının tanınacağını duyurdu. Erdoğan, kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceklerini söyledi.