Bu yıl 4'üncüsü yapılacak sempozyumda, yurtiçinde ve yurtdışında İstanbul üzerine çalışan 69 araştırmacı bir araya gelecek. Selçuk Mülayim’in “Sinan ve Çağı” başlıklı konuşmasıyla başlayacak sempozyumda, 3 gün boyunca gerçekleşecek 18 ayrı oturumda Osmanlı İstanbul'u üzerine bilimsel bulgular paylaşılacak.

İngilizce ve Türkçe sunulacak tebliğlerde, Dersaadet’in 500 yıllık tarihi, siyasi, iktisadi, mimari, sosyal ve kültürel açılardan ele alınacak, modernleşmenin şehrin planlamasına ve mimarisine dayattığı değişim, İstanbul’un semtleri, mekanları, binaları, kütüphaneleri ve okulları gibi kent tarihini doğrudan ilgilendiren konuların yanı sıra diplomasi, casusluk, ticaret, bankacılık, sanayi, musiki, isyan ve darbeler, suç dünyası, cinsellik, Avrupa ile etkileşimler, yabancı seyyah ve diplomatların gözlemleri, gayrimüslim unsurlar ve payitahtı konu alan edebi eserler de incelenecek. 

Sempozyum, 20 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Yerleşkesinde başlayacak.