Sıradan bir kütüphanenin ötesinde, milli bir arşiv, müze ve araştırma merkezi niteliği taşıyan Milli Kütüphane, gerçekleştirdiği hizmetlerle Türk kültür, bilim, edebiyat ve sanat hayatına katkı sunuyor. Milli Kütüphane Başkanlığından edinilen bilgilere göre, nadide eserlerden süreli yayınlara, el yazması eserlerden taş plaklara, haritalardan notalara, ses kayıtlarından resim ve posterlere kadar önemli yazılı ve görsel kaynakların yer aldığı kurumda yılın ilk 6 ayında kullanıcı sayısı 343 bin 136 kişi oldu. 
Yine aynı dönemde üye sayısını 222 bin 721'e çıkaran kütüphanede kullanıcılar, 75 bin 90 eserden yararlandı.
17 Avrupa gazetesiyle "Avrupa Gazeteleri Projesinde" güçlerini birleştiren Milli Kütüphanenin web sitesini 2013'ün ilk yarısında 355 bin 693 kişi ziyaret ederken, süreli yayınlara bin 173 kişi üye oldu. Yine aynı dönemde sisteme giren kullanıcı sayısı da 27 bin 639'a ulaştı. 
Yurt dışından da eser satın alınıyor
Koleksiyona derleme, satın alma, bağış ve değişim yoluyla 6 ayın sonunda 27 bin 260 eser eklendi.  
Buna göre basma eser sayısı 1 milyon 316 bin 133, el yazma kitap sayısı 27 bin 479, süreli yayınlar 1 milyon 479 bin 631 ve kitap dışı materyallerle toplam koleksiyon 3 milyon 95 bin 729'a ulaştı.
1934 yılında kabul edilen Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye'de yayınlanan her eserin bir nüshasının Milli Kütüphaneye gönderilmesi gerekiyor ancak yasa tüm materyal türlerini içermediği ve yeterince yaptırım gücü olmadığı için bu yasanın güncelleştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. 
Milli Kütüphane Başkanlığı, yurt dışında yayınlanan Türkiye ve Türklerle ilgili yayınlar öncelikli olmak üzere çeşitli başvuru kaynakları ve güzel sanatlarla ilgili eserleri satın alarak koleksiyona dahil ediyor. 
Çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan kitap ve benzeri materyal bağışlarını da kabul eden kütüphane ayrıca, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında hazırlanan kültürel değişim programlarıyla kütüphanelerarası iş birlikleri çerçevesinde yurt dışındaki kütüphane, Türkoloji enstitüsü ve çeşitli kuruluşlarla "karşılıklılık ilkesi" uyarınca yayın değişimi de yapıyor.