MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde 17 Ekim’de açılacak “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” başlıklı sergi, sanatseverleri metinler, nesneler ve zamanlar arasında bir yolculuğa çıkaracak. El yazmaları üzerinden Osmanlıda çok dillilik, gündelik hayat ve zaman bilgisi gibi konuların izleri sürülecek. Sergi, divanı elden ele gezmiş Zübeyde Hanım’ı, kendi yazmasını düzelten Fransa Sefiri Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’yi, esere “yazan yanlış yazmış” diye müdahale eden Kilisli Rıfat’ı ve “Ya Kebikeç” duasını anlamamızı sağlayacak. “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” sergisi, 17 Ekim 2019 - 25 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde açık kalacak.