SALT Galata’da açılan sergi, sanatçının, parçalanmış millî kimliğini yansıttığı film, video ve enstalasyonlarından oluşuyor. Görsel bir hikâye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor. Sergide Filistinlilere dayatılan yerinden etme politikası, Filisitin dünya tarih yazımının dışında kalmasına gibi olaylar işleniyor. SALT Galata’nın üç katına yayılan sergi, İngilizce adını “cahil/kültürsüz kimse” gibi manalara gelen “Philistine” kelimesinden ironiyle alıyor. Sergi, 26 Nisan’a kadar görülebilecek.
Murat Öztekin