İsrailli arkeologların yaptığı yeni araştırmaya göre daha önce “ilkel” olduğu iddia edilen dönem insanının, geometri bildiği ve zannedilenden daha karmaşık bir sosyal yapıya sahip olduğu gün yüzüne çıktı. Tel Aviv Üniversitesinden arkeolog Gil Haklay ve Avi Gopher’ın yaptığı kefiş, üç mahfazadan müteşekkil yapının tek bir birim olarak tasarlandığını ve eş zamanlı inşa edilmiş olabileceğini gösterdi. Göbeklitepe’deki en eski üç taş mahfaza üzerinde yapılan çalışmalar, bu yapıların mimari planının altında yatan gizli bir eşkenar üçgen deseninin olduğunu ortaya koydu. Cambridge Arkeoloji dergisinde neşredilen raporun neticesinde “Belli ki Göbeklitepe’yi inşa edenler, tekerleğin bulunmasından binlerce sene evvel geometrik prensipleri anladılar ve bunları inşaat planlarına uygulayabildiler” hükmüne varıldı. Araştırmacı Haklay “Sitenin keşfi büyük bir sürprizdi ve şu anda inşaatının düşündüğümüzden bile daha karmaşık olduğunu görüyoruz” dedi. HAARETZ