MURAT ÖZTEKİN

Millî envanter, çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin oluşturduğu Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulunun kararıyla yeniden düzenlendi. Klasik Türk süsleme sanatlarından dokuma sanatı geleneklerine, ananevi sporlardan misafir ağırlama ritüellerine birçok şey, eklenen  değerler arasında yer aldı.