MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatının sıra dışı kalemlerinden olan Ahmet Rasim'in edebî birikimi bir araya geliyor. VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Ahmet Rasim’in romanlarından gazete ve seyahat makalelerine, hatıralarından şiir ve hikâyelerine kadar bütün eserlerini bir külliyat hâlinde okuyucuya sunacak. Otuz cilt olarak okurla buluşturulması planlanan külliyatın çalışmaları Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu’nun dizi editörlüğünde yayına hazırlanıyor. “Ahmet Rasim Kitaplığı 1 - İlk Sevgi” adıyla okura sunulan külliyatın birinci cildinde yazarın ilk dönem eserleri yer alıyor.

DÖRT BİN YAZI TESPİT EDİLDİ
Bugüne dek Ahmet Rasim’in kaleme aldığı eserlerin bir bütün olarak ve ilmî metotlarla henüz yayımlanmadığını belirten Daşçıoğlu, külliyatın detaylarını şöyle anlatıyor: Ahmet Rasim’in eserlerinin büyük bir kısmı şu anda dağınık şekilde ve Osmanlıca olarak kütüphanelerde ve arşivlerde bulunmaktadır. Bu sebeple yayın için on dört kişilik bir ekiple gerçekleştirilen bibliyografi taraması sırasında Ahmet Rasim’in yarım asırlık yazı hayatı sırasında yazmış olduğu ve yazması muhtemel olan 800’ü aşkın süreli yayın ve yaklaşık 117 bin nüsha gözden geçirildi. Bununla birlikte müstearlarıyla birlikte Ahmet Rasim’e ait olduğu düşünülen dört bin civarında yazı tespit edildi”