Yapı Kredi Yayınlarından çıkan ve üç ciltte tamamlanacak “100. Yılında Cumhuriyet’in Popüler Kültür Haritası”nın ikinci cildi olan kitap, Türkiye’de 1950-1980 arasındaki devre odaklanıyor.
Derya Bengi ile Erdir Zat’ın birlikte kaleme aldığı ve ilk ciltte olduğu gibi yine bir yığın görselle zenginleştirilen eser, o yıllarda değişmekte olan dünyayı; gazete dergi yazıları, Meclis tutanakları, roman, film ve şarkılar yoluyla mercek altına alıyor. Bütün bunlar yapılırken sübjektif bir dil kullanılıyor ama o devirdeki iki ideolojik cenah da tenkit edilebiliyor.

AYŞECİK’TEN ÂŞIK VEYSEL’E…
Alfabetik olarak dizayn edilen eser “Af” maddesiyle açılıyor ve Nazım Hikmet’in yaşadığı hapishane günlerine odaklanıyor. “Tanrı Uludur” yılları ile Adnan Menderes’in ölüme gittiği günlerin basındaki yansımaları da eserde görülebiliyor. 1960’larda Alevi kültürünün sanatta öne çıkması ve Cumhuriyet prensipleriyle örtüşmesi, Âşık Veysel’in eserleri üzerinden anlatılıyor. Polisler hakkında ilk hiciv denemesi olan “Cibali Karakolu”nun Meclis kürsülerine uzanacak kadar popülerleşmesi de “Belki Duyulur Sesim”deki en enteresan bilgilerden oluyor. “Izdırap Çocuğu” adlı filmin Türkiye’deki Yahudileri ayağa kaldırması, Hababam Sınıfı’nın ortaya çıkışı ve çocuk artistleri melodramlara çeken “Ayşecik”in hikâyesi, otuz senenin öne çıkan hadiselerine dair renkli bilgiler barındırıyor.
Hasılı siyaset ve kültürün iç içe geçtiği “ansiklopedi”, bazı maddelerinde tek yönlü kalsa da, Türkiye’deki kırılma devrinden kolay ulaşılamayacak bilgileri önümüze yığıyor.

Kişi başına 7,6 kitap  düşüyor Kişi başına 7,6 kitap düşüyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı geçtiğimiz yıl 7,6 oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu.
Çocuklar için kitap çağrısı Çocuklar için kitap çağrısı AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt: Türkiye’de 5 yaşında çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az kitap var.