MURAT ÖZTEKİN

Ouisam  Melhem, eserlerinde Beyrut ve İstanbul’u tasvir etti. Resimlerinde kullandığı insan, şehir, bulut, kuş ve taç sembolü gibi unsurlarla hayatın bütününe odaklandığını belirten Melhem “Kuşlar özgürlüğü, bulutlar yağmuru, taç gücü, şehir ise kimliği simgeliyor. Bunların hepsi hayatı oluşturuyor. Şehri kaybettiğin zaman kimliğini kaybedersin. Bütün bu elementler hayatın tümünü simgelerken sanat ise bu hikâyeyi oluşturuyor” dedi.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.