MURAT ÖZTEKİN

Osmanlıda Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul” sergisi iki büyük payitahtın çok dilli dergi ve gazete çeşitliliğini yansıtırken, “Tercüman-ı Ahval’den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı” isimli sergi Türk basın tarihinde fikir gazeteciliğinin izini sürüyor. Sergiler, Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçenin yanı sıra 19 farklı dilde yayımlanmış dergi ve gazetelerle eski devirdeki tolerans iklimini gözler önüne seriyor. Sergide, Avrupa dillerinin yanında Ermenice, Rumca, Arapça, Farsça, Urduca, Romence, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Gürcüce, Kürtçe, Ladino ve İbranice, Çerkesçe gazeteler yer alıyor.

Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Şehsuvâr Hanım’ın portresi ilk defa sergide Türk sanat tarihinde derin izler bırakan ressam ve hat sanatçısı Abdülmecid Efendi’nin bir eseri daha gün yüzüne çıktı.